PRADŽIA  KAINOS  NAUJIENOS  GALERIJA  KONTAKTAI REKVIZITAI 

 

 

     

    

 

 

Tel: +370 620 87211

El-paštas: info@seishin.lt
Puslapis:
www.seishin.lt

El-paštas: info@sportup.lt

Puslapis: www.sportup.lt  

 

UAB "SportUp"
Į.k. 302502652
LT167300010121777060
AB "Swedbank"

 

 

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

 

Technikos ir Katos

 

KATOS

 

Teikyoku Shodan Heian Shodan Heian Nidan Heian Sandan Heian Yondan Heian Godan

 

 

 

 

 

 

Bassai Dai Bassai Sho Kanku Dai Kanku Sho Enpi Jion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sochin Jiin Gojushicho Dai Gojushicho Sho Chinte Gankaku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangetsu Jitte Nijushicho Tekki Shodan Tekki Nidan Teki Sandan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsu Meikyo Kite Forma      

 

 

 

 

 

 

 

     

 _____________________________________________________________________________________________________

 

 

 TECHNIKOS

 

Rankų Smūgiai

 

(Cuki Waza) (Zuki Waza) (Tsuki Waza)

 

 

 

Age Cuki

 

Age Ura Cuki

 

Awase Cuki

 

 

Empi

 

Empi Yoko

Uchi

Empi Mae (Mawashi)

Uchi

 

Empi Otoshi Uchi

 

Empi Tate Age Uchi

 

 

Gaiwan

     

 

 

Gyaku

Cuki

 

 

 

Haishu

 

 

Haito Soto Cuki

 

 

Haito Uchi Cuki

 

 

Haito Uchi

(Ura Shuto)

 

 

Haiwan

 

 

Hiraken Gedan Uchi

 

 

 

Heiko Cuki

 

 

 

Washide

       

 

 

 

Hiraken

 

 

Hira

Nukite

 

 

Ippon

Ken

 

 

 

Kumade

 

Ippon

Nakadaka Ken

 

 

Yama

Cuki

 

 

 

Kagi Cuki 

 

 

Ura

Cuki

 

 

Kakuto

Cuki

       

 

Kasami Cuki

 

 

Keito

 

Kizami Cuki

 

 

Koko

 

Uraken Uchi

 

Mawashi

Cuki

 

Morote

Cuki

 

 

Naiwan

 

Nukite

Ippon

 

 

 

Nukite Jonho

 

 

Nukite Nihon

 

 

Oi

Cuki

 

 

Ojajubi

Ken (Uchi)

 

 

 

Seiken

 

 

Seiken

Cuki

 

 

 

Seiryuto

 

 

 

Shotei

 

 

 

Shuto

     

 

Shuto

Uchi

 

Tate

Cuki

 

 

Teisho

 

Teisho

Cuki

 

 

Tetsui

 

Tetsui

Cuki

 

Tetsui

Uchi

 

 

Tate

 

 

Uraken

         

 

Shiko Cuki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                 

 _____________________________________________________________________________________________________

 

Kojų Smūgiai

(Geri Waza) (Keri Waza)

 

 

 

Fumikomi

Geri

 

 

Haisoku

 

Hiza

Geri

Hiza

Mawashi

Geri

Ushiro Ura

Mawashi

Geri

Ushiro

Geri

 

 

 

Yoko Geri

Keage

 

 

Yoko Geri

Kekomi

 

 

Yoko

Tobi Geri

 

 

 

Kakato

 

 

Kakato

Geri

 

Ura

Mawashi

Geri

       

 

Kansetsu

Geri

 

Kin

Geri

 

 

 Koshi

 

 

Tsumasaki

 

 

Mae Geri 

 

Mae Tobi

Geri

   

 

Mawashi

Geri

 

Mikazuki

Geri

 

 

Sokuto

 

Sokuto

Geri

 

 

Teisoku

 

 

 

       

 _____________________________________________________________________________________________________

 

 

Blokai

 

(Uke Waza)

 

 

Age

Uke

 

Cuki

Uke

 

Gedan

Barai

Hiji Uke

 

Gedan

Uke

 

Juji

Uke

 

Uchi (Ude)

Uke Gedan

Barai

 

Kakuto

(Ko) Uke

         

 

 

Mikazuki

Geri

Uke

 

 

Morote

Uchi

Uke

 

 

 

Nagashi

Uke

 

 

Shuto

Gedan

Uke

 

 

 

Shuto

Uke

 

 

Uchi

(Ude)

Uke

 

 

Teisho

Awase

Uke

 

 

 

Shuto

Tate Uke

       

 

Soto

(Ude)

Uke

 

 

Sukui

Uke

 

 

Te Osae

Uke

 

 

 

   
               

 _____________________________________________________________________________________________________

 

 

Stovėsenos

 

(Dachi)

 

 

 

Fudo

Dachi

 

Sochin

Dachi

Hachiji

Uchi

Dachi

(Naihanchi)

 

Hangetsu

Dachi

Heisoku

Dachi

 

Yoi

Dachi

 

 Kake

Dachi

           

 

 Kiba

Dachi

 

Kokutsu

Dachi

 

Kosa (Ashi)

Dachi

 

Musubi 

Dachi

 

Zenkutsu

Dachi

Neko

Ashi

Dachi

 

Renoji

Dachi

         

 

 

Sanchin

Dachi

 

 

Seisan

Dachi

 

 

Seiza

 

 

Shiko

Dachi

 

 

Tedji

Dachi

 

Tsuru

Ashi

Dachi

 

 

       

 _____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Kita

 

Jodan

Chudan

Gedan